E Vetmja Dere Për Ne Qiell – Charles Stanley. Askush nuk mund të hyjë në qiell prej veprave të mira, duke qenë i vdekur frymërisht dhe veprat e mira nuk kanë lidhje me përjetësinë.

Dr. Charles Frazier Stanley është Pastor Emeritus i Kishës së Parë Baptiste në Atlanta, Georgia, pasi shërbeu si pastor i lartë për 51 vjet. Ai është themeluesi dhe presidenti i In Touch Ministries, i cili transmeton gjerësisht predikimet e tij përmes televizionit dhe radios.