Luftën e mirë e luftova, e përfundova vrapimin, e ruajta besimin. (2 Timoteut 4:7)

“Jetoni-Dashuroni-Shijoni!”- lexon një reklamë për një agjenci funeralesh, me shënimin poshtë saj: “Ne do të presim.” Kur e pashë, mesazhi më bëri të mendohem. Mendova me vete: “A nuk është kjo ajo që përpiqen të bëjnë njerëzit? Shumë njerëz e kalojnë jetën e tyre në kërkim të lumturisë, të bashkëshortit të duhur, të punës së duhur, miqve, të ndjenjave të mira për veten dhe mjaftueshëm para për të pasur gjithçka që duan.

Shpesh kërkimi i tyre për lumturinë përfundon në dëshpërim dhe cinizëm. Përfundimi që ata arrijnë nga i gjithë kërkimi është pak a shumë i njëjtë me atë të thënë nga Salomoni, i cili kishte dy gra, pasuri, famë dhe sërish tha: “Kotësi e kotësive! Gjithçka është kotësi.” Çfarëdo qoftë ajo që e bën jetën të vlefshme i përjashton këto gjëra. Nëse Biri i Perëndisë erdhi për një qëllim, dhe vdekja e Tij nuk ishte më kot, atëherë duhet të ketë më tepër në jetë sesa thjesht të jetosh, të duash dhe të shijosh. Duhet të ketë një qëllim për të cilin të jetosh, një arsye për ekzistencën tënde dhe një përgjigje për kërkimin e zemrës suaj. Për të jetuar, për të dashuruar dhe për të shijuar me të vërtetë, ju keni nevojë për tre gjëra, asnjëra prej të cilave nuk mund të blihet me para ose pushtet: një ndjenjë qartësie, të pasurit një qëllim dhe një arsye për t’u fuqizuar. Ju jeni të formuar nga trupi, shpirti dhe fryma, emocionet, mishi dhe një natyrë frymërore.

Le të nisim me ndjenjën e qartësisë. Kur doni të gjeni kuptimin e një fjale, ose doni të dini se çfarë do të thotë një term i caktuar, ju hapni fjalorin. Por ku shkoni ju kur doni të dini qëllimin e jetës suaj? Në psikoterapi? Shkoni te psikologja? Në një laborator shkencor? Te feja? Jo, as feja nuk mund t’ju japë një përkufizim për jetën dhe se çfarë e bën atë t’ia vlejë. Hapni Biblën. Vetëm ajo i përgjigjet pyetjeve të rëndësishme për jetën. Të tilla si? Pyetjeve të tilla si: “Kush jam unë?” dhe “Pse jam këtu?” Vetëm kur të keni gjetur përgjigjet e këtyre pyetjeve, do të gjeni qëllimin e jetës dhe ekzistencës.

Duke iu përgjigjur këtyre dy pyetjeve Bibla thotë se ju nuk jeni një kafshë, por një person, një individ, një qenie unike e krijuar sipas shëmbëlltyrës së Perëndisë. Ndryshe nga kafshët, ju dashuroni, keni emocione, ndjeni, dhe si një njeri me inteligjencë, vullnet, dhe shpirt njerëzor, ju do të jetoni përgjithmonë. “Pluhuri në pluhur dhe hiri në hi” nuk zbatohet për ju, kjo është arsyeja pse zemra juaj kërkon të njohë Perëndinë dhe të dijë se ju jeni fëmijët e Tij. 

Pranojeni; pyetja se çfarë e bën jetën me vlerë për t’u jetuar është një provë e natyrës frymërore e cila do të ketë një marrëdhënie me Perëndinë.

Po pyetja e dytë: “Pse jam këtu?” A është e rëndësishme? Shumë e rëndësishme. Bibla thotë se lindja juaj nuk ishte një rastësi, një evolucion i rastësishëm. Nuk jeni as një “gabim” siç pohoi një grua, duke thënë se nëna e saj provoi ta abortonte atë duke qenë se e kishte ngjizur jashtë martesës dhe se ajo nuk duhet të kishte lindur.

Bibla thotë se çdo njeri është i rëndësishëm në sytë e Perëndisë, që Ai ju do personalisht dhe se do t’i përgjigjet të qarës së zemrës tuaj. Të dini se jeni të rëndësishëm dhe të çmuar në sytë e Perëndisë ju ndihmon të kuptoni jetën, dhe vetëm kur të jeni të ndërgjegjshëm për qëllimin e Perëndisë për jetën tuaj, do të ndiheni të mbushur, gjë e cila ju bën të mundur të jetoni, dashuroni, dhe të shijoni botën tuaj, miqtë, fëmijët dhe fqinjët tuaj.  

Vetëm Zoti ju jep fuqinë për të jetuar një jetë të suksesshme, për të cilën kur të ktheni kokën pas të mund të thoni ashtu si tha Pali: “Luftën e mirë e luftova, e përfundova vrapimin, e ruajta besimin.” (2 Timoteut 4:7)

Ndani përshtypjet tuaja me ne

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Rreth Dr. Harold J. Sala

Folësi, autori dhe mësuesi i Biblës Dr. Sala, ka themeluar Guidelines në vitin 1963. Programi i tij i përditshëm Koment për jetën, dëgjohet në mbarë botën në gjuhë të ndryshme. Sala është autori i 60 librave në 19 gjuhë të ndryshme. Ai flet dhe mëson shpesh në konferenca dhe seminare në kishat në mbarë botën.


Free!

REGJISTROHUNI