Dr. David Jeremiah është pastori i Kishës Shadow Mountain Community në San Diego, Kaliforni, dhe themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive ‘Moment Vendimtar’.
Në katër dekada të mësimit të Fjalës së Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra. Ndër më të njohurit janë: “Çfarë po ndodh në botë?”, “Armagedoni Ekonomik që po vjen”, “Perëndia nuk të ka harruar”, “Të kuptojmë 66 librat e Biblës” etj

About the Author Dr David Jeremiah

Dr. David Jeremiah është pastori i Kishës Shadow Mountain Community në San Diego, Kaliforni, dhe themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive ‘Moment Vendimtar’.
Në katër dekada të mësimit të Fjalës së Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra. Ndër më të njohurit janë: “Çfarë po ndodh në botë?”, “Armagedoni Ekonomik që po vjen”, “Perëndia nuk të ka harruar”, “Të kuptojmë 66 librat e Biblës” etj

Share your thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Free!

Book [Your Subject] Class!

Your first class is 100% free. Click the button below to get started!