Të kesh një qëllim!

Kështu Perëndia krijoi njeriun sipas shëmbëlltyrës së vet, sipas shëmbëlltyrës së Perëndisë e krijoi.- Zanafilla 1:27 Në një takim në rrugë që u mbajt nga grupi Salvation Army,

Lexoni më tej

Të mos kapemi pas problemeve!

Ja, ai do të më vrasë, nuk kam më shpresë; sidoqoftë, do ta mbroj para tij qëndrimin tim. Jobi 13:15 Kjo është historia e një alpinisti i cili

Lexoni më tej

Suksesi dhe kultura jonë!

Jo se unë tashmë e fitova çmimin ose jam bërë i përsosur, por po e ndjek prapa se mos e kap, sepse edhe unë u kapa nga Jezu

Lexoni më tej

Të përballosh dështimin!

Ky libër i ligjit mos u ndaftë kurrë nga goja jote, por mendohu për të ditë e natë, duke kërkuar të veprosh sipas të gjitha atyre që janë

Lexoni më tej

Suksesi dhe kultura jonë!

Jo se unë tashmë e fitova çmimin ose jam bërë i përsosur, por po e ndjek prapa se mos e kap, sepse edhe unë u kapa nga Jezu

Lexoni më tej

Të shmangësh tundimin

Ai, pra, që di të bëjë të mirë edhe nuk e bën, atij i është mëkat. Jakobi 4:17 Sa shpesh e keni dëgjuar frazën: “Ai thjesht nuk mund

Lexoni më tej

Hapa drejt vetë-disiplinimit!

Prandaj unë kënaqem në dobësi, në fyerje, në nevoja, në përndjekje, në ngushtica për shkak të Krishtit, sepse, kur jam i dobët, atëherë jam i fuqishëm. 2 Korintasve

Lexoni më tej

Zhvillimi i disiplinës te vetja

Unë mund të bëj gjithçka nëpërmjet Krishtit që më fuqizon. Filipianëve 4:13 Robert E. Lee ishte gjenerali më i madh gjatë luftës së tmerrshme civile që ndau Amerikanët

Lexoni më tej

Kur e vërteta duket gënjeshtër

Prandaj, duke e lënë mënjanë gënjeshtrën, secili të flasë të vërtetën me të afërmin e tij, sepse jemi gjymtyrë të njëri-tjetrit.- Efesianëve 4:25 Tre persona po flisnin për

Lexoni më tej

Kur gjërat duhet të shkonin mirë

Sepse për mua të jetuarit është Krishti dhe të vdekurit fitim. – Filipianëve 1:21 Ai ishte rreth të 40-ave; ajo ishte pak më e re. Kishin 17 vjetë

Lexoni më tej