Sidoqoftë për fjalën tënde, do ta hedh rrjetën

Të bësh përpjekje kur e di se çdo gjëështë e kotë, është shumë e lodhshme. Apo jo? Për këtë mund  të flasë më mirë një peshkatar që ka

Lexoni më tej