Çfarë është e drejtë dhe e gabuar

“Në atë kohë nuk kishte mbret në Izrael; secili bënte atë që i dukej e drejtë në sytë e tij.” (Gjyqtarët 17:6) Një vajzë e re shkruan në

Lexoni më tej