Lajmi Fundit
prev next

Ndonjëherë Zoti zgjedh të na ndërpresë rrjedhën e jetës krejt papritur.

Eksodi 3:1-6

Më kujtohet një kohë kur u përballa me një vendim të vështirë. Koha dhe rrethanat dukeshin të gjitha të gabuara – zgjedhja për të ndjekur këtë mundësi nuk kishte fare kuptim. Thjesht doja ta refuzoja, por e dija se duhej të lutesha më parë. Kalova kohë me Zotin dhe Ai më dha një vizion të qartë. Ndaj e pranova atë ofertë në dukje të palogjikshme, në kohën e gabuar dhe Zoti e bekoi bindjen time.

Si të krishterë, ne presim që Fryma e Shenjtë të na drejtojë nëpërmjet lutjes dhe Shkrimit. Por ndonjëherë Ai zgjedh të ndërhyjë më drejtpërdrejt në jetën tonë, siç bëri me mua atë ditë. Që kur Perëndia eci për herë të parë me Adamin dhe Evën në kopshtin e Edenit, Ai ka komunikuar me njerëzit në mënyra të ndryshme. Moisiu pa një shkurre që digjej (Eks. 3:2), Samueli dëgjoi një zë natën (1 Samuelit 3:1-14) dhe Joshua mori udhëzime specifike dhe të pazakonta për të mundur Jerikon (Jozueu 5:13-15; Jozueu 6:5). Sauli i Tarsit u thirr në shërbesë (Veprat e Apostujve 9:1-31), ndërsa të tjerët u paralajmëruan për rrezikun përmes ëndrrave (Mateu 2:12-13). Secili ishte një takim hyjnor – dhe kur Zoti viziton dikë, Ai vjen për një qëllim.

Thirrjet personale të Perëndisë janë të rralla dhe të papritura. Ne nuk mund ta bëjmë Atë të vijë; Ai thjesht e bën të njohur praninë e Tij në jetën e një besimtari kur Ai zgjedh. Pra, nëse Ai komunikon me ju nëpërmjet Fjalës së Tij ose me një vizitë krejt papritur, kini një zemër të hapur dhe shpirt të gatshëm.

Një mik që më frymëzon
Mjaft e bëtë, Paranë, Zotin tuaj!

Comments.

Currently there are no comments related to this article. You have a special honor to be the first commenter. Thanks!

Leave a Reply.

* Your email address will not be published.
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>