Të presësh në Zotin!

Disa njerëz thonë: “Të gjitha rrugët të çojnë te Perëndia, ndaj nuk ka rëndësi se cilën fe ndjek për sa kohë që je duke kërkuar Zotin.”. Por një profet i njohur në kohët e Dhiatës së Vjetër nuk e pranonte aspak këtë. Ai shpalli se Perëndia i Biblës është ndryshe nga të gjithë perënditë e tjera. Ai pohoi se nuk ekziston asnjë perëndi tjetër që vepron për të mirën e atij që beson te Ai. Ja se si u shpreh Isaia:

Nga kohët e lashta askush nuk kishte dëgjuar kurrë,

asnjë vesh nuk kishte dëgjuar

dhe asnjë sy nuk kishte parë ndonjë Perëndi tjetër veç teje,

që vepron për atë që ka shpresë tek ai.
Isaia 64:4

Isaia thotë se perënditë e tjera nuk bëjnë asgjë për t’i ndihmuar ndjekësit e tyre që i thërrasin ata. Ata nuk u përgjigjen lutjeve të tyre dhe nuk i plotësojnë nevojat e tyre, as nuk përpiqen t’i ndihmojnë ata. Përkundrazi, këta perëndi kërkojnë shumë nga ata që pranojnë besimin e tyre. Këta perëndi presin vepra të mira, ofrime sakrifikuese dhe ndonjëherë edhe jetët e njerëzve. Por i Vetmi Perëndi i vërtetë, siç na zbulohet në Bibël, kujdeset për njerëzit që e vendosin besimin e tyre tek Ai dhe vepron për të mirën e tyre.

Ndonjëherë, kur përballemi me probleme, jeta merr perspektivën e gabuar dhe ne harrojmë se sa i madh dhe i fuqishëm është Perëndia. Mua më pëlqen perspektiva e personit që thotë: “Mos i trego perëndisë se sa të mëdha janë problemet e tua, por thuaju problemeve se SA I MADH ËSHTË PERËNDIA YT.”.

Po, nëse Perëndia juaj është Perëndia i Biblës, ju mund të mbështeteni tek Ai për ndihmë. Thjesht tregoni edhe pak durim. Vazhdoni të prisni në Zotin sepse Ai do t’i përgjigjet dilemës tuaj. Kthejini në përkushtimin tuaj këto fjalë: “Por unë do të shikoj te Zoti, do të shpresoj te Perëndia i shpëtimit tim; Perëndia im do të më dëgjojë.” (Mikea 7:7). Ai, Perëndia i universit, Perëndia i Biblës, do t’i përgjigjet lutjeve tuaja nëse prisni me shpresë dhe me durim për Të.

Ndani përshtypjet tuaja me ne

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Rreth Darlene Sala

Darlene Sala ka pasur një shërbesë active si gruaja e një pastori dhe këshilltare, mësuese Bible, misionare, autore dhe drejtuese e shërbesës Ndërkombtare të Guidelines. Në qendër të shërbesës së saj është të ndihmojë gratë të kuptojnë vlerën e tyre në Krishtin. Ajo flet në konferenca për familjen në kishat në SHBA, Filipine, Kinë , Ukrahinë Rusi dhe Afrikë.


Free!

REGJISTROHUNI