Të gjitha gjërat do të veniten një ditë!

Bari thahet, lulja fishket, por fjala e Perëndisë tonë mbetet përjetë.- Isaia 40:8

Mendoni për të gjitha gjërat përreth tani. Pa dyshim që nuk e di se ku jeni, jeni ulur apo jeni në këmbë, por shihni botën përreth jush dhe gjithë gjërat që do të veniten, bari, lulet, çdo lloj gjëje në natyrë dhe në botën përreth. Thjesht mendoni për natyrën e përkohshme të punëve, domethënë, në një pikë të caktuar nuk do ta keni punën që keni. Mendoni për natyrën e përkohshme të shëndetit. Tani ju keni një masë të caktuar të shëndetit. Por edhe ai do të venitet. Nuk dua të jem dëshpërues, por do të venitet.

Mendoni për disa nga gjërat bazë, edhe gjërat në të cilat gjeni kënaqësi tani. Edhe ato do të veniten në këtë botë. Ndaj mendoni për këtë. Këtë po bën Isaia. Ose, këtë po thotë Perëndia përmes Isaias: “Shiko përreth në këtë botë të gjitha gjërat që do të veniten. Më pas shiko Fjalën e Perëndisë dhe ta dish që ajo nuk do të zhduket kurrë. Ajo do të qëndrojë përgjithmonë.”. Me këtë kuptojmë madhështinë e Fjalës së Perëndisë dhe vlerën e të kaluarit kohë me të. A doni sot të jetoni për atë që ka rëndësi në përjetësi? A doni sot të jetoni për atë që do të ketë rëndësi miliarda vite më vonë? Atëherë kaloni kohë me Fjalën e Perëndisë. Ajo do të zgjasë përjetë.

Perëndi, ne të lavdërojmë për Fjalën Tënde. Ne të lavdërojmë për këtë Fjalë që jemi duke dëgjuar tani nga Isaia 40 në lidhje me Fjalën Tënde. Perëndi, Fjalët e Tua janë të vërteta dhe janë të përjetshme. Ato zgjasin për të gjithë përjetësinë. Ato janë një shkëmb ku mund të qëndrojmë sot. Janë një shkëmb mbi të cilin mund të qëndrojmë nesër. Dhe ato janë një shkëmb ku mund të qëndrojmë miliarda vite më vonë. Perëndi, na ndihmo ta vlerësojmë Fjalën Tënde. Perëndi, të lutem të na mbash larg atyre ditëve ku nuk e dëgjojmë Fjalën Tënde. Veçanërisht të lutemi të na mbash larg atyre ditëve ku nuk e rrethojmë jetën tonë me Fjalën Tënde. Ne kemi nevojë për Fjalën Tënde. Ajo është e çmuar. Ajo është e çmuar në përjetësi, ndaj na ndihmo ta lexojmë. Na ndihmo ta studiojmë atë. Na ndihmo ta kuptojmë atë. Na ndihmo ta mësojmë përmendësh.

Na ndihmo që ta rrënjosim në zemrat tona, të meditojmë për të. Perëndi, na ndihmo t’i bindemi asaj. Ne e dimë që jeta e përjetshme dhe jeta që zgjat përgjithmonë gjendet në bindjen ndaj Fjalës Tënde. Perëndi, ne të lavdërojmë për dhuratën e Fjalës Tënde, për Fjalën e Zotit që kemi. Ajo është e disponueshme për ne. Ne e kemi në duart tona që të mund ta mbajmë. Ne e kemi në telefonat tanë. Gjithmonë mund të jemi në Fjalën Tënde, ndaj Perëndi, na ndihmo të jemi gjithmonë në Fjalën Tënde, siç thuhet te Ligji i Përtërirë, kapitulli 6. Na ndihmo të flasim gjithë kohës për të, ta rrënjosim në zemrat tona, ta mbajmë gjithmonë para nesh. Perëndi, na ndihmo të jetojmë sot për atë që do të ketë rëndësi në përjetësi. Na ndihmo ta jetojmë, ta dëgjojmë dhe t’i bindemi Fjalës Tënde sepse ajo do të zgjasë përgjithmonë. Në emrin e Jezusit ne lutemi, amen.

Ndani përshtypjet tuaja me ne

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Rreth David Platt

David Platt shërben si pastor në kishën McLean Bible Church në Washington, D.C. Ai është themeluesi i shërbesës ‘Radikal’. Ai është autori i disa librave, përfshirë, Radikal, Radikal së bashku, Më ndiq, Diçka duhet të ndryshojë.


Free!

REGJISTROHUNI