Nuk është dhe aq e komplikuar

Duket si një pikë shumë thelbësore, por unë besoj se ka shumë që ende pyesin, nëse Perëndia vërtet u flet njerëzve. Dhe nëse po, ata mendojnë me vete:

Lexoni më tej