Bujaria me gëzim

Zoti i foli Moisiut duke thënë: «U thuaj bijve të Izraelit që të më bëjnë një ofertë të ngritur; do ta pranoni ofertën e ngritur nga çdo njeri

Lexoni më tej

Zemra e Perëndisë për të vejat dhe jetimët

“Mos mundo asnjë grua të ve, as ndonjë jetim.” - Eksodi 22:22Kur lexojmë te libri i Eksodit, kapitujt 21 deri në disa kapituj më poshtë dhe në disa vende të

Lexoni më tej

Jetë pa grindje

Grindja është ajo frymë tmerrësisht e keqe që krijon një atmosferë zemërimi, e cila rri pezull nën sipërfaqe. Ajo ju bën të mjerë dhe shkakton konflikte, debate dhe

Lexoni më tej

I madhi Unë Jam

“Atëherë Moisiu i tha Perëndisë: «Ja, kur të shkoj te bijtë e Izraelit dhe t’u them: “Perëndia i etërve tuaj më ka dërguar te ju”, po të jetë

Lexoni më tej

Ushqime që ndihmojnë zemrën

Nëse mendoni se dietat e shëndetshme janë vetëm filetot e pulës dhe brokoli, mund të jeni duke gabuar. Sipas nutricionistëve dhe studimeve të fundit, ju mund të konsumoni

Lexoni më tej

Zemra e Zotit

Çfarë kanë të përbashkët fetë në të gjithë botën?   Të gjitha fetë tentojnë të ndjekin dhe të kënaqin perënditë e tyre, perëndi që e kanë distancuar veten e

Lexoni më tej