Njerëzit me shenjë plagësh janë të mrekullueshëm!

Ai vet i barti mëkatet tona në trupin e tij mbi drurin e kryqit që ne, të vdekur për mëkate, të rrojmë për drejtësi; dhe me vurratat e

Lexoni më tej