Vetëvlerësimi tek fëmijët

Duke qenë prind ju mund të bëni diferencën në vetëvlerësimin  e fëmijës suaj, gjë që është thelbësore  për rritjen e tyre.  Prindërit më shumë se çdokush tjetër janë

Lexoni më tej