Nën mirësinë e Zotit!

Nëse shikojmë dhe dëgjojmë për mirësinë e Zotit, do e kuptojmë se Ai është i mirë  dhe se dashuria e Tij shkëlqen kudo.  Psalmi 31:19-24  Kur çdo gjë

Lexoni më tej

Qëllimi i Zotit në Vështirësitë Tona

Perëndia orkestron ngjarjet e jetës sonë, madje edhe ato të vështirat, për lavdinë e Tij dhe të mirën tonë. Psalmi 105:16-24 Bibla është e rëndësishme për çdo situatë.

Lexoni më tej

Martesa, ku jeni duke gabuar?

Martesa është një çështje e rëndësishme në jetën e secilit. Një numër i madh i librave, revistave dhe burimeve të këshillimit të martesës i dedikohen temës së përgatitjes për

Lexoni më tej

Të jetosh në armiqësi me Zotin!

Gjatë gjithë Biblës, nga Zanafilla te Zbulesa, Babilonia është një simbol për atë se çfarë do të thotë të jetosh në armiqësi me Perëndinë. Ky reputacion i dyshimtë

Lexoni më tej

Mënyra e vetme për t’u kuptuar me njëri – tjetrin në kohë të vështira!

Po secilit nga ne iu dha hiri sipas masës së dhuntisë së Krishtit.–Efesianëve 4:7 E keni vënë re që gjatë krizave, marrëdhëniet tensionohen ose bëhen të vështira? Në

Lexoni më tej

Të ecësh me Zotin në kohë të errëta!

Kohët e errëta, sfiduese nuk shkojnë kurrë dëm kur ndiqni Zotin.Zanafilla 39 Le të rikujtojmë besimin e Jozefit. Sepse do të shohim disa parime që e udhëhoqën atë

Lexoni më tej

Zemra e Perëndisë për të vejat dhe jetimët

“Mos mundo asnjë grua të ve, as ndonjë jetim.” - Eksodi 22:22Kur lexojmë te libri i Eksodit, kapitujt 21 deri në disa kapituj më poshtë dhe në disa vende të

Lexoni më tej

Stuhitë e Jetës!

Perëndia kurrë nuk u premtoi besimtarëve se do të jetonin një jetë pa vështirësi, por u premtoi se vështirësitë nuk do jenë të kota. Mateu 14:22-33 Kur ju

Lexoni më tej

E nesërmja e panjohur!

Dhe tani, ju që thoni: “Sot ose nesër do të shkojmë në atë qytet, dhe do të rrijmë atje një vit, do të tregtojmë dhe do të fitojmë“ndërsa

Lexoni më tej

Nevoja të ngutshme

Titit 3:14 “Dhe le të mësojnë edhe tanët t’u kushtohen veprave të mira për nevojat e ngutshme, që të mos jenë tëpafrytshëm.”Ky është qortimi i fundit në librin

Lexoni më tej