Sot është Dita e Shpëtimit

Sa më shpejt ta pranojmë Jezusin si Shpëtimtarin tonë, aq më shumë kohë kemi për një miqësi më të thellë  me Të.  Gjoni 5:24-30 Zvarritja ka pasoja serioze

Lexoni më tej

Nuk është dhe aq e komplikuar

Duket si një pikë shumë thelbësore, por unë besoj se ka shumë që ende pyesin, nëse Perëndia vërtet u flet njerëzve. Dhe nëse po, ata mendojnë me vete:

Lexoni më tej