Varësitë

Një varësi klasifikohet  si një nevojë fizike apo e pavetëdijshme, që formon një zakon për  konsumimin e vazhdueshëm të një substance apo  aktiviteti.   Substanca të tilla mund

Lexoni më tej