Si të lesh mënjanë telefonin?

Aplikacione që masin kohën që kalon në telefon. Ekzistojnë disa lloj aplikacionesh që mund të të ndihmojnë të masësh dhe të kuptosh në të vërtetë kohën që je

Lexoni më tej