Fryma e përulur dhe e penduar!

“Moisiu dhe Aaroni shkuan te Faraoni dhe i thanë: «Kështu thotë Zoti, Perëndia i hebrenjve: ‘Deri kur do të refuzosh të ulësh kokën para meje? Lëre popullin tim

Lexoni më tej

Ti mund të ndryshosh jetën dhe të ardhmen tënde

Fjala e Perëndisë për ty, tek Filipianëve 4:6, është një inkurajim për të mos u shqetësuar për asgjë dhe për t’i kthyer shqetësimet e tua në lutje. Me

Lexoni më tej

Në çfarë dite të javës po jetoni?

Ditët e viteve tona shkojnë deri në shtatëdhjetë vjet dhe për më të fortët në tetëdhjetë, por ajo që përbën krenarinë e tyre nuk është veçse mundim dhe

Lexoni më tej

Dëshiron urtësi? Numëro ditët e tua.

Miq, në mënyrë që të fitojmë urtësinë për të cilën presim, duhet të lutemi. Lutja, është burimi i urtësisë.  Urtësia lidhet ngushtë me lutjet në Shkrime. Urtësia është

Lexoni më tej