Bindje si e Krishtit

“Dhe Moisiu dhe Aaroni vepruan kështu; ata bënë pikërisht ashtu siç i kishte urdhëruar Zoti.” -Eksodi 7:6 Çfarë vargu! Një varg i thjeshtë. Një varg i rëndësishëm. Është

Lexoni më tej