Të ecësh në besim!

Dhe Jezusi ia zgjati menjëherë dorën, e zuri dhe i tha: “O njeri besimpak, pse dyshove?” Mateu14:31 Evangjelisti anglez George Whitefield, njëherë pyeti një minator qymyrguri që punonte

Lexoni më tej

Udhëtim me fëmijët

Shpesh pas lindjes së fëmijës prindërit mund të dëgjojnë shprehje të tilla si: “tani nuk do të udhëtoni dot më”! Por pse duhet të ketë vend një shprehje

Lexoni më tej

Komunikimi ndërkulturor

E kujt nuk i pëlqen të udhëtojë?  E megjithatë sa herë që të udhëtoni jashtë vendit,është mirë që të përgatisni veten tuaj për kulturën  me të cilin do

Lexoni më tej