Të rilindur, 3

Sepse unë ju kam transmetuar para së gjithash atë që edhe mora, se Krishti vdiq për mëkatet tona, sipas Shkrimeve, dhe se u varros dhe se u ringjall

Lexoni më tej

Të rilindur, 2

Ka një rrugë që njeriut i duket e drejtë, por në fund ajo të nxjerr në udhët e vdekjes. ( Fjalët e Urta 16:25) Një agjent burse i

Lexoni më tej