Rëndësia e të dhënit

Një nga deklaratat e Jezusit në Bibël, që mund të hasë vështirësi në të kuptuar është “Ka më shumë lumturi të japësh sesa të marrësh!” A është më 

Lexoni më tej