Forcë për të tejkaluar!

Forca jonë nuk vjen nga kërcitja e dhëmbëve. As nga nxitja e vetes përtej limitive tona. As kur thua- “Po, mundem!” Forca që Pali përshkroi  në letrat e

Lexoni më tej