E tashmja

Shikoni, unë vë sot para jush bekimin dhe mallkimin; bekimin në rast se u bindeni urdhërimeve të Zotit, Perëndisë tuaj, që sot ju përcaktoj; mallkimin, në rast se

Lexoni më tej

Besimi në çfarë?

Lexo: Romakëve 4:1-8 Deni ishte i gëzuar kur shoku i tij Tani ra dakord që të shkonte me grupin e të rinjve të kishës  në parkun e  lojërave. Nëse

Lexoni më tej