Pesë solat e Martin Luther-it dhe Reformacioni Protestant

Pesë solat Pesë solat janë 5 fraza në latinisht që u përhapën gjatë Reformacionit Protestant të cilat  theksonin dallimet mes Reformatorëve të hershëm dhe Kishës Katolike të Romës.

Lexoni më tej