Siguria dhe shëndeti në punë

Dita Botërore e sigurisë dhe shëndetit në punë është në datën 28 Prill dhe promovon punën e sigurt, të shëndetshme  dhe të përshtatshme.Një kulturë e sigurt dhe shëndetshme

Lexoni më tej