JO SAKRIFICË TJETËR

Në thelb të shumicës së feve në botë është dëshira për ti sjellë kënaqësi një zoti apo  perëndie për të përfituar jetën e përtejme. Ndjekësit jetojnë me frikën

Read More

Ndriço Dritën

Lajmi i mirë i shpëtimit mund të sjellë dritë në errësirën e jetës së një personi. 2 Korintasve 4:1-6 Mendoni pak për dritën dhe errësirën dhe mënyrën se

Read More