Perëndia është i pranishëm në historinë tonë

“Pastaj Zoti i tha Moisiut: «Shko te Faraoni dhe thuaji: ‘Kështu thotë Zoti: Lëre popullin tim të shkojë me qëllim që të më shërbejë.‘” -Eksodi 8:1  Ne kemi

Lexoni më tej