Mëkati është si sëmundja.

Po të themi se jemi pa mëkat, gënjejmë vetveten dhe e vërteta nuk është në ne. 1 e Gjonit 1:9 Libri i Levitikut është i mbushur me rregulla

Lexoni më tej