Mëkati është si sëmundja.

Po të themi se jemi pa mëkat, gënjejmë vetveten dhe e vërteta nuk është në ne. 1 e Gjonit 1:9 Libri i Levitikut është i mbushur me rregulla

Lexoni më tej

Perëndia brenda një kutie të bukur

Beko, shpirti im, Zotin dhe mos harro asnjë nga të mirat që ka bërë—Ai fal të gjitha paudhësitë e tua dhe shëron të gjitha sëmundjet e tua (

Lexoni më tej

Shërim për dhimbjen emocionale të së kaluarës

Mendja jote dhe zemra jote janë të dy fusha beteje. Dhimbja emocionale e rrënjosur thellë dhemb.  Ajo të largon nga ekuilibri, të pengon planet dhe ndikon në marrëdhëniet

Lexoni më tej