Si mund të transformohemi?

Ruaje zemrën tënde me shumë kujdes, sepse nga ajo dalin burimet jetës. Fjalët e Urta 4:23 Dikur, dikush  urrente aq shumë  një grup njerëzish saqë gjithë fokusi i

Lexoni më tej