Të kalosh në rrugën më të vështirë

Ç`dobi do të ketë njeriu të fitojë gjithë botën, nëse më pas do të humbë shpirtin e vet? Marku 8:26 Presidenti dhe menaxheri i përgjithshëm i një kompanie

Lexoni më tej