Bindja, proçes mësimi.

Praktikimi i bindjes ndaj autoriteteve tokësore na ndihmon të mësojmë t’u bindemi urdhërimeve të Perëndisë. – Efesianëve 6:1-9 Nga fillimi deri në fund të Biblës, Zoti i urdhëron

Lexoni më tej