Një Qëndrim i Mirë Është Efektiv

O Perëndia im, dëgjo lutjen time dhe vëru veshin fjalëve të gojës sime. (PSALMI 54:2) Ne të gjithë duam që lutjet tona të jenë efektive dhe duam të

Lexoni më tej

Asnjë dënim!

Tani, pra, nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus, që nuk ecin sipas mishit, por sipas Frymës.  (Romakët 8:1) Në zemrën tënde mund të

Lexoni më tej