Të qëndrosh i palëkundur

“Mëndjes që pushon te ti, ti i ruan një paqe të përsosur, sepse kjo ka besim te ti.”  Isaia 26:3 A të ka ndodhur ndonjëherë që krejt papritur,

Lexoni më tej