Rëndësia e ditës së sotme

  Takimi i Perëndisë Dhe një nga ata, si e pa se u shërua, u kthye mbrapa dhe përlëvdonte Perëndinë me zë të lartë. Dhe ra përmbys me

Lexoni më tej