Një ditë për lutje dhe agjërim | E shtunë, 4 Prill

Nga Julius Kim* Sikurse shumë prej jush, jam trishtuar dhe me raste jam frikësuar ndërsa kam parë ngjarjet që kanë ndodhur në botën tonë, këto javët e fundit.

Lexoni më tej