Të marrësh qortim

Zbulesa 3:19: Jezusi thotë: “Unë të gjithë ata që i dua i qortoj dhe i ndëshkoj; prandaj ji i zellshëm dhe pendohu.”. Kur i lexon këta dy kapituj,

Lexoni më tej