Qetësohu dhe qesh

Ndalu një moment  dhe mendo se cila është qasja jote ndaj jetës. A po mundohesh që vetëm ta shtysh ditën tënde? Nëse je i ndershëm me veten, a

Lexoni më tej