Atmosfera e duhur për të lexuar

Për disa njerëz nuk ka asnjë problem nëse lexojnë në makinë, në autobus apo gjatë udhëtimit në  tren. Gjithsesi, për njerëzit që e kanë të vështirë të  përqëndrohen

Lexoni më tej