A kanë rëndësi punët e shtëpisë në zhvillimin e fëmijëve?

VËSHTIRËSIA Në disa familje pritet që fëmijët të japin një dorë në punët e shtëpisë, madje pa u ankuar. Ndërsa familje të tjera presin më pak nga fëmijët

Lexoni më tej