Udhëtimi i besimit!

Dhe besimi është siguria e gjërave që shpresohen, tregim i gjërave që nuk shihen. Hebrenjtë 11:1 Shumë pak fjalë në gjuhën angleze, kanë kaq shumë kuptime të ndryshme

Lexoni më tej