Lutje jetë- ndryshuese!

Pavarësisht nëse jeni besimtar apo jo, lutuni për rritjen shpirtërore dhe  njohjen e vullnetit të Perëndisë. Kolosianëve 1:9-14 Lutja në pasazhi e sotëm është një model i fuqishëm

Lexoni më tej