Rruga e Davidit si shërbëtor i Zotit

Gjithçka që hasim dhe durojmë në jetë është pjesë e planit të madh të Perëndisë. Psalmi 89:19-29 Zoti zgjodhi Davidin që të ishte shërbëtori i Tij dhe e

Read More

Stuhitë e Jetës!

Perëndia kurrë nuk u premtoi besimtarëve se do të jetonin një jetë pa vështirësi, por u premtoi se vështirësitë nuk do jenë të kota. Mateu 14:22-33 Kur ju

Read More