3 arsye se përse plani i Zotit është më i mirë se plani yt

1.Ai sheh të ardhmen Arsyeja më e madhe se përse plani i Zotit është më i mirë se sa plani ynë, është se Ai mund të shohë të

Lexoni më tej