Rruga e Davidit si shërbëtor i Zotit

Gjithçka që hasim dhe durojmë në jetë është pjesë e planit të madh të Perëndisë.Psalmi 89:19-29 Zoti zgjodhi Davidin që të ishte shërbëtori i Tij dhe e përgatiti

Lexoni më tej