Sekreti i një martese të bekuar

Lexoni Mateun 5:31-32. Në këtë pikë të historisë hebreje, pati një debat të ndezur midis farisenjve dhe mësuesve të tjerë të ligjit. Ai kishte të bënte me një

Lexoni më tej

Përulësia para Perëndisë

“Faraoni dërgoi njerëz për të parë dhe, ja, asnjë kokë bagëtie e izraelitëve s’kishte ngordhur. Por zemra e Faraonit u ngurtësua dhe ai nuk e la popullin të

Lexoni më tej

Fryma e përulur dhe e penduar!

“Moisiu dhe Aaroni shkuan te Faraoni dhe i thanë: «Kështu thotë Zoti, Perëndia i hebrenjve: ‘Deri kur do të refuzosh të ulësh kokën para meje? Lëre popullin tim

Lexoni më tej

Bindje si e Krishtit

“Dhe Moisiu dhe Aaroni vepruan kështu; ata bënë pikërisht ashtu siç i kishte urdhëruar Zoti.” -Eksodi 7:6 Çfarë vargu! Një varg i thjeshtë. Një varg i rëndësishëm. Është

Lexoni më tej