Kuptimi i jetës

Luftën e mirë e luftova, e përfundova vrapimin, e ruajta besimin.(2 Timoteut 4:7) “Jetoni-Dashuroni-Shijoni!”– lexon një reklamë për një agjenci funeralesh, me shënimin poshtë saj: “Ne do të

Lexoni më tej