Çfarë është Pashka në të vërtetë | Pashka 2020

“Sepse Biri i njeriut erdhi të kërkojë dhe të shpëtojë atë që kishte humbur.” (Luka 19:10). Çfarë është Pashka? Pashka nuk ka të bëj me vezët dhe ngjyrat

Lexoni më tej