Gjëra të mira në parajsë

Armin Gesswein, ishte një burrë i perëndishëm. Ai shpenzoi pjesën më të madhe të jetës duke predikuar mbi lutjen. Një pjesë të jetës së tij  e kaloi  duke

Lexoni më tej

Nuk ka martesë në Parajsë?

Një grup burrash shkuan tek Jezusi. Ata i parashtruan Atij një rast. Një grua ishte martuar shtatë herë. Ajo kishte jetuar më gjatë se të gjithë bashkëshortët e

Lexoni më tej